Odsjek zdravstvenih studija

I ciklus

O studijskom programu

Zadatak dodiplomskog studija na Odsjeku zdravstvenih studija je sticanje sveobuhvatnih stručnih kompetencija i znanja nauke na kojima se temelje zdravstvena njega i usluge, uključujući dostatno razumijevanje strukture, fizioloških funkcija, patofizioloških promjena i ponašanja zdravih i bolesnih osoba, kao i odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka te njegovog fizičkog i društvenog okruženja.

Oznaka Značenje
P Predavanja
A Auditorne vježbe
L Laboratorijske vježbe
ECTS European Credit Transfer Sistem bodovi
* Izborni predmet

ZAJEDNIČKA OSNOVA

I godina studija

I semestar

Predmet P A L ECTS
Mikrobiologija sa parazitologijom 3 0 2  6
Biohemija 3 0 2  6
Uvod u medicinu 2 2 0  4
Zdravstvena etika 2 0 0  3
Opšti principi zdravstvene njege 4 0 4 8
Računarska obrada laboratorijskih podataka* 1 0 0 3
Kineziologija* 1 0 0 3
Zdravstvena ekologija* 1 0 0 3
Ukupno obaveznih 14 2 8 27

II semestar

Predmet P A L ECTS
Anatomija 3 0 2 7
Histologija 3 0 2 7
Fiziologija 3 0 2 7
Sudsko-medicinska etika zdravstvenih radnika 3 0 2 3
Medicinska psihologija 2 0 1 3
Tjelesni i zdravstveni odgoj 0 0 2 0
Mentalno zdravlje u zajednici* 1 0 1 3
Fizikalni modaliteti* 1 0 1 3
Prva pomoć* 1 0 1 3
Ukupno obaveznih 11 0 9 20

II godina studija

III semestar

Predmet P A L ECTS
Medicinska statistika 2 1 0 4
Epidemiologija 3 0 2 8
Psihologija komunikacija 3 0 2 5
Medicinska dijetetika 2 0 2 5
Medicinska informatika  3 0 2 5
Biomehanika* 3 0 0 3
Laboratorijska nuklearna medicina* 3 0 0 3
Život prije rođenja* 3 0 0 3
Ukupno obaveznih 13 1 8 27

IV semestar

Predmet P A L ECTS
Patologija 3 0 2 6
Patofiziologija 3 0 3 7
Farmakologija 3 0 3 7
Promocija zdravlja 2 1 0 4
Higijena i zdravstvena ekologija 1 0 1 3
Organizacija zdravstvene njege* 2 0 1 3
Balneologija* 2 0 1 3
Medicinska kozmetologija* 2 0 1 3
Ukupno obaveznih 12 1 9 27

STUDIJ RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

III godina studija

V semestar

Predmet P A L ECTS
Uvod u radiologiju 2 0 0 3
Biofizika sa matematikom 2 0 0 2
Radiološka biologija i radiološka zaštita 3 0 0 4
Opšta radiologija 2 0 0 2
Radiološki aparati 1 0 2 4
Radiološka informatika 0 4 0 4
Tehnike snimanja I 0 0 5 6
Kompjuterizovane radiološke metode 1 0 3 5
Ukupno obaveznih  11 4 10 30

VI semestar

Predmet P A L ECTS
Nuklearna medicina i radiohemija I 2 0 3 6
Rentgen anatomija I 5 0 0 6
Radioterapija 2 0 2 5
Menadžment u radiologiji 3 0 0 3
Planiranje u radioterapiji 2 0 2 5
Modifikacije radioloških metoda 1 0 3 5
Ukupno obaveznih  15  0  10  30

IV godina studija

VII semestar

Predmet P A L ECTS
Onkologija 3 0 0 4
Rentgen anatomija II 4 0 0 5
Digitalna radiologija 3 0 0 4
Nuklearna medicina i radiohemija II 2 0 2 5
Neuroradiologija 1 0 4 5
Magnetna rezonanca u radiologiji 1 0 5 7
Ukupno obaveznih 14 0 11 30

VIII semestar

Predmet P A L ECTS
Urgentna radiologija 2 0 4 7
Radioterapijski uređaji 1 0 3 5
Tehnike snimanja II 0 0 4 4
Tehnika ultrazvuka 1 0 2 4
Radiološka ortopedija 2 0 3 6
Metodologija naučno-istraživačkog rada 2 0 1 4
Ukupno obaveznih 8 0 17 30

STUDIJ SESTRINSTVA

III godina studija

IV godina studija

VII semestar

Predmet P A L ECTS
Pedijatrija i zdravstvena njega u pedijatriji 4 0 4 9
Oftalmologija 2 0 1 4
Dermatovenerologija 2 0 1 4
Rehabilitacija i fizikalna medicina 2 0 1 3
Porodična medicina 2 0 2 5
Socijalna medicina 2 0 2 5
Ukupno obaveznih 14 0 11 30

STUDIJ FIZIOTERAPIJE

III godina studija

V semestar

Predmet P A L ECTS
Klinička kineziologija 3 0 2 6
Ortopedija sa traumatologijom 2 0 2 5
Fizikalna terapija 3 0 3 7
Reumatologija 2 0 2 5
Kardiovaskularne bolesti i pulmologija 1 0 1 2
Psihijatrija 1 0 1 2
Hirurgija 1 0 1 3
Ukupno obaveznih 13 0 12 30

VI semestar

Predmet P A L ECTS
Reumatološka fizioterapija 2 0 2 5
Neurologija 2 0 2 5
Pedijatrija 2 0 1 3
Ortopedsko traumatološka fizioterapija 2 0 2 5
Kardiovaskularna i pulmonalna fizioterapija 1 0 2 4
Sport osoba sa onesposobljenjem 1 0 2 3
Protetika i ortotika 2 0 2 5
Ukupno obaveznih 12 0 13 30

IV godina studija

VII semestar

Predmet P A L ECTS
Neurološka fizioterapija 3 0 3 7
Fizioterapijska procjena 2 0 2 5
Kineziterapijske vještine I 2 0 4 7
Dermatologija 1 0 1 2
Osnovi ergonomije 2 0 1 4
Osnovi motoričkih transformacija 2 0 2 5
Ukupno obaveznih 12 0 13 30

STUDIJ MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

III godina studija

VI semestar

Predmet P A L ECTS
Molekularna biologija i biotehnologija 4 0 4 8
Klinička biohemija I 4 0 4 10
Klinička imunologija 1 1 2 6
Hematologija 2 0 3 6
Ukupno obaveznih 11 1 13 30

IV godina studija

VII semestar

Predmet P A L ECTS
Specijalna epidemiologija 2 0 1 3
Klinička biohemija II 2 0 4 8
Transfuziologija 2 0 3 6
Imunohematologija i protočna citometrija 2 0 4 7
Citodijagnostika 2 1 2 6
Ukupno obaveznih 10 1 14 30

VIII semestar

Predmet P A L ECTS
Toksikologija 3 0 2 6
Klinička mikrobiologija II 2 0 4 8
Ćelijska kultura i tipizacija tkiva 1 0 2 3
Molekularno-genetske tehnike 2 0 3 5
Citogenetske tehnike 2 0 1 4
Metodologija naučno-istraživačkog rada 2 0 1 4
Ukupno obaveznih 12 0 13 30

STUDIJ SANITARNOG ZDRAVSTVA

III godina studija

V semestar

VI semestar

Predmet P A L ECTS
Molekularna biologija i biotehnologija 4 0 4 10
Higijenska ispravnost životnih namirnica 2 0 4 6
Higijena radne sredine 4 0 3 9
Ekološko inžinjerstvo 2 0 2 5
Ukupno obaveznih 12 0 13 30

IV godina studija

Start typing and press Enter to search