Nastavni predmet

Fiziologija

Odsjek zdravstvenih studija

Fiziologija

Ciljevi nastavnog predmeta:

Upoznavanje studenata Odsjeka zdravstvenih studija sa osnovnim fiziološkim mehanizmima funkcionisanja na svim nivoima funkcionalne organizacije ljudskog tijela, koje trebaju da znaju fakultetski educirane medicinske sestre svih profila stručne edukacije.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Farid Ljuca, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: farid.ljuca@untz.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
II  3  0 2 7

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search