Nastavni predmet

Histologija

Odsjek zdravstvenih studija

Histologija

Ciljevi nastavnog predmeta:

Cilj nastave je da upozna studente sa normalnom morfologijom i ultrastrukturom tkiva i organa uz opću ocjenu značaja takve morfologije i organizacije, čime će student biti osposobljen da građu čovječijeg tijela shvati kao cjelinu sastavljenu od pojedinih međusobno integriranih strukturnih komponenti. Na vježbama se procjenjuje teoretsko znanje i savladava se praktično mikroskopiranje histoloških preparata. Stečena znanja o građi ljudskog tijela su osnov za razumijevanje i usvajanje specifičnih kliničkih znanja i vještina u cilju osposobljavanja za pružanje zdravstvene njege.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Suada Ramić, vanredni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: suada.ramic@untz.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
II  3  0  2 7

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search