Raspored predavanja za kolegij “Medicina zasnovana na dokazima”

Preuzmi pdf

Raspored: Kolegij bazična istraživanja u medicini

Raspored – BAZICNA ISTRAZIVANJA U BIOMEDICINI

RASPORED PREDAVANJA ZA KOLEGIJ METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U BIOMEDICINI

Rapored Metodologija NIR-a Doktorski studij MF 2017

RASPORED PREDAVANJA NA DOKTORSKOM STUDIJU

OBAVIJEST O ODRZAVANJU NASTAVE

POČETAK NASTAVE NA III CIKLUSU – OBAVIJEST

OBAVIJEST O POCETKU NASTAVE

PRIVREMENE RANG LISTE ZA UPIS NA III CIKLUS U DRUGOM UPISNOM ROKU

PRIVREMENA RANG LISTA – II UPISNI ROK – magistri medicinskih nauka PRIVREMENA RANG LISTA – II UPISNI ROK – doktori medicine

OBAVIJEST STUDENTIMA III CIKLUSA GENERACIJE UPISANE 2016-2017 GODINE

OBAVIJEST STUDENTIMA III CIKLUSA GENERACIJE UPISANE 2016-2017

SPISAK PREDMETA ZA DOKTORSKI STUDIJ

NASTAVNI PREDMETI DOKTORSKOG STUDIJA

UPLATNICA ZA DOKTORSKI STUDIJ

OBAVIJEST STUDENTIMA III CIKLUSA ZA UPIS U I SEMESTAR 2017/2018. GODINE

Obavijest u upisu i uplati u I S 2017 2018

page 1 of 2