Nastavni predmet

Opšti principi zdravstvene njege

Odsjek zdravstvenih studija

Opšti principi zdravstvene njege

Ciljevi nastavnog predmeta:

• Vještine odlučivanja u procesu sestrinske njege • Bazične kliničke kompetencije; kvalitet njege i sigurnost pacijenta i zajednice kroz sve životne cikluse        • Spremnost za krizne situacije • Etički principi komunikacija i timski rad • Promocija zdravlja, prevencija bolesti i vođenje pacijenta u sestrinskoj njezi i zajednici.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Semir Imamović, vanredni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: semir.imamovic@ukctuzla.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
I 4 0 4 8

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search