MEDICINSKI FAKULTET U TUZLI

Upis na studij

Detaljno uputstvo kako postati naš student

Zašto postati studentom Medicinskog fakulteta u Tuzli?

Studiranjem na Medicinskom fakultetu u Tuzli budući student će steći sva potrebna znanja i vještine potrebne da neposredno učestvuje u unapređenju zdravlja te liječenju, dijagnostici, prevenciji i istraživanju bolest.

Kako postati studentom?

Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na javni konkurs za upis studenata kojeg raspisuje Univerzitet u Tuzli, a koji bude objavljen u javnim glasilima te na stranici Univerziteta. Konkursom je detaljno definisan proces prijave, selekcije i upisa kandidata.

Po objavi konkursa, svi zainteresovani kandidati prijavljuju se za pristupanje prijemnom ispitu predajući originalna svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi zajedno sa ostalim potrebnim dokumentima. Mjesto, termin i raspored polaganja prijemnog ispita se objavljuje naknadno na oglasnoj ploči medicinskog fakulteta.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

Prijemni ispit

Prijemni ispit za Opći studij medicine polaže se iz predmeta: biologija, hemija, fizika. Prijemni ispit na Odsjek zdravstvenih studija polaže se iz predmeta: biologija i hemija.

Mjesto polaganja prijemnog ispita biće objavljeno dan prije na oglasnoj ploči medicinskog fakulteta.

Prijemnom ispitu može pristupiti kandidat čija je prijava na Konkurs potpuna i blagovremena. Identifikovanje kandidata vrši se ličnim dokumentom kao što je: lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. Studenti strani državljani identifikuju se pasošem.

NAPOMENA: Kandidat koji ne bude posjedovao neki od navedenih dokumenata, neće moći pristupiti prijemnom ispitu.

Kandidati trebaju doći na mjesto određeno za polaganje prijemnog ispita najmanje 15 minuta ranije. Kandidat koji zakasni na prijemni ispit neće moći pristupiti polaganju prijemnog ispita.

Prijemni ispit na Opći studij medicine radi se tri sata, a prijemni ispit na Odsjek zdravstvenih studija dva sata. Test na prijemnom ispitu OBAVEZNO se radi NEBRISIVOM HEMIJSKOM OLOVKOM PLAVE BOJE (kandidati takvu olovku obavezno moraju donijeti na prijemni ispit).

Ukoliko se odgovor na pitanje daje po sistemu zaokruživanja, svaki drugi oblik označavanja (precrtavanje, podvlačenje, dopisivanje i sl.) smatraće se netačnim odgovorom. Ukoliko se odgovor daje dopisivanjem teksta ili izradom zadatka, rad treba da bude pregledan i čitljiv. Pri izradi zadatka neophodno je napisati cjelokupni postupak izrade i zaokružiti tačan odgovor.

Na prijemnom ispitu nije dozvoljeno unošenje nikakvih elektronskih pomagala (kalkulatora, mobitela i slično), kao ni pisanih materijala. KANDIDAT KOJI SE NE BUDE PRIDRŽAVAO UPUTSTVA O ELEKRONSKIM POMAGALIMA I PISANIM MATERIJALIMA ĆE SE UPOZORITI, A POTOM UDALJITI SA PRIJEMNOG ISPITA.

Detaljno uputstvo za polaganje prijemnog ispita 

Preporučena literatura za prijemni ispit

Preporučena literatura za pripremanje kvalifikacionog ispita za upis na I godinu integrisanog studija opšte medicine i I ciklusa Odsjeka zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli:

  • Test pitanja za pripremanje polaganja kvalifikacionog ispita za upis na integrisani studij opšte medicine. Univerzitet u Tuzli. Medicinski fakultet u Tuzli, 2014.
  • Udžbenici iz Fizike, Hemije i Biologije odobreni od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za realizaciju nastavnih programa od 1. do 4. razreda općih gimnazija.

Napomena: Navedena literatura sadrži primjere pitanja i zadataka kako bi kandidati imali informaciju i stekli predstavu o oblastima i nivou traženog znanja. Uvid u popis literature pod rednim brojem  2.  se može izvršiti na slijedećoj adresi Federalnog ministarstva obrazovanja i  nauke: http://www.fmon.gov.ba/Obavjest/Pregled?id=76

Korisni linkovi

Dodatne informacije

Start typing and press Enter to search