MEDICINSKI FAKULTET U TUZLI

Upis na studij

Detaljno uputstvo kako postati naš student

Zašto postati studentom Medicinskog fakulteta u Tuzli?

Studiranjem na Medicinskom fakultetu u Tuzli budući student će steći sva potrebna znanja i vještine potrebne da neposredno učestvuje u unapređenju zdravlja te liječenju, dijagnostici, prevenciji i istraživanju bolest.

Kako postati studentom?

Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na javni konkurs za upis studenata kojeg raspisuje Univerzitet u Tuzli, a koji bude objavljen u javnim glasilima te na stranici Univerziteta. Konkursom je detaljno definisan proces prijave, selekcije i upisa kandidata.

Po objavi konkursa, svi zainteresovani kandidati prijavljuju se za pristupanje prijemnom ispitu predajući originalna svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi zajedno sa ostalim potrebnim dokumentima. Mjesto, termin i raspored polaganja prijemnog ispita se objavljuje naknadno na oglasnoj ploči medicinskog fakulteta.

Prijemni ispit

Uputstvo kandidatima koji su se prijavili na Konkurs za upis studenata

Prijemni ispit na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – Integrisani studij medicine,  polaže se iz predmeta: BIOLOGIJA, HEMIJA I FIZIKA. 

Prijemni ispit na Odsjeku zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli polaže se iz predmeta: BIOLOGIJA I HEMIJA. 

 

MJESTA POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA:
Opći studij medicine
Odsjek zdravstvenih studija

 

Prijemnom ispitu može pristupiti kandidat čija je prijava na Konkurs potpuna i blagovremena i koji ispunjava uslove Konkursa. 

Identifikovanje kandidata na prijemnom ispitu vrši se ličnim dokumentom sa fotografijom kao što je: lična karta, pasoš ili vozačka dozvola.  

Kandidat koji ne bude posjedovao identifikacioni dokument neće moći pristupiti prijemnom ispitu. 

 

Kandidati trebaju doći na mjesto određeno za polaganje prijemnog ispita najmanje 30 minuta ranije. Kandidatu koji zakasni na prijemni ispit neće biti omogućeno polaganje istog. 

Kandidat koji ne pristupi prijemnom ispitu eliminiše se iz procedura prijema na Univerzitet. Izuzetno, kandidat koji iz naročito opravdanih razloga ne pristupi ispitu kao što su: smrt užeg člana porodice, iznenadna teška bolest i bolničko liječenje ili zbog nemogućnosti da pristupi ispitu zbog prekida saobraćaja koji se može dokazati, najkasnije narednog dana može podnijeti zahtjev Komisiji fakulteta za omogućavanje naknadnog polaganja prijemnog ispita, uz pružanje dokaza o spriječenosti polaganja prijemnog ispita na dan utvrđen Konkursom. 

 

Prijemni ispit na Integrisanom studiju medicine radi se tri sata (180 minuta), a prijemni ispit na Odsjeku zdravstvenih studija dva sata (120 minuta). Test na prijemnom ispitu OBAVEZNO se radi NEBRISIVOM HEMIJSKOM OLOVKOM  PLAVE BOJE (kandidati takvu olovku obavezno moraju donijeti na prijemni ispit). 

 

Ukoliko se odgovor na pitanje daje po sistemu zaokruživanja, svaki drugi oblik označavanja (precrtavanje, podvlačenje, dopisivanje i sl.) smatraće se netačnim odgovorom.  

Ukoliko se odgovor daje dopisivanjem teksta ili izradom zadatka, rad treba da bude pregledan i čitljiv. Pri izradi zadatka neophodno je napisati cjelokupni postupak izrade i zaokružiti tačan odgovor.  

 

U prostoriju u kojoj se radi prijemni ispit kandidati ne smiju unijeti mobitel, kalkulator, niti bilo koje drugo elektronsko pomagalo, kao ni drugi pisani materijal 

Ukoliko kandidat tokom prijemnog ispita koristi nedopuštena sredstva (prepisivanje, korištenje nedozvoljenih tehničkih uređaja, ometanje ili druge nedopuštene radnje), službeno lice fakulteta koje dežura na prijemnom ispitu će ga udaljiti sa ispita. 

 

Kandidat koji se ne bude pridržavao ovog Uputstva bit će udaljen sa prijemnog ispita. 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA REALIZACIJU  

       KONKURSA ZA PRIJEM STUDENATA 

Preporučena literatura za prijemni ispit

Preporučena literatura za pripremanje kvalifikacionog ispita za upis na I godinu integrisanog studija opšte medicine i I ciklusa Odsjeka zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli:

  • Test pitanja za pripremanje polaganja kvalifikacionog ispita za upis na integrisani studij opšte medicine. Univerzitet u Tuzli. Medicinski fakultet u Tuzli, 2014.
  • Udžbenici iz Fizike, Hemije i Biologije odobreni od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za realizaciju nastavnih programa od 1. do 4. razreda općih gimnazija.

Napomena: Navedena literatura sadrži primjere pitanja i zadataka kako bi kandidati imali informaciju i stekli predstavu o oblastima i nivou traženog znanja. Uvid u popis literature pod rednim brojem  2.  se može izvršiti na slijedećoj adresi Federalnog ministarstva obrazovanja i  nauke: http://www.fmon.gov.ba/Obavjest/Pregled?id=76

Korisni linkovi

Dodatne informacije

Start typing and press Enter to search