rimski-naslovna

Ukratko o Fakultetu

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli je osnovan 1976. godine. Kao naučno-nastavna organizaciona jedinica Univerziteta Medicinski fakultet u Tuzli organizuje i izvodi nastavu iz biomedicine i zdravstva, temeljnih, kliničkih i javnozdravstvenih nauka.

Pratite nas na društvenim mrežama

Naša vizija

Saradnja

Kontinuiranim poticanjem i planskim ostvarivanjem domaće i internacionalne interinstitucionalne saradnje realizirati ćemo internu i internacionalnu mobilnost studenata i akademskog osoblja do željenog i potrebnog nivoa.

Savremena edukacija

Fakultet će prihvatiti, razviti, primjeniti i unaprjeđivati savremene oblike edukacije, temeljene na ishodima učenja, u čijem će središtu biti studenti, osposobljavajući ih za pružanje vrhunske zdravstvene njege, sa pacijentima u središtu.

Cjeloživotno učenje

Razumijevajući ograničenja ličnog znanja i iskustva, Fakultet će u sklopu cjeloživotnog učenja poticati i organizovano prenositi nova znanja i vještine, neophodne za unaprijeđenje medicinske prakse i ukupnog biomedicinskog naučnog znanja.

Istraživačko okruženje

U naučno-istraživačkom smislu Medicinski fakultet će stvoriti dinamično istraživačko okruženje  karakterisano interdisciplinarnim i multidisciplinarnim naučnim projektima i kolaborativnim centrima izvrsnosti i transfera znanja.

Oglasna ploča