|kalendar
  

 

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli osnovan je 1976. godine.

Tokom proteklog perioda Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli se razvio i postao jedan od najboljih medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini i u regionu.

Većina nastavnika i saradnika koji učestvuju u izvođenju teoretske i praktične nastave su kraći ili duži period boravili na univerzitetima u Europi i SAD-u usavršavajući se na naučno-istraživačkom i edukacijskom polju.

Medicinski fakultet u Tuzli je visokoškolska ustanova koja obavlja djelatnost visokog obrazovanja i naučno-istraživački rad. 

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli ima uspostavljenu naučno-istraživačku, edukacijsku i stručnu saradnju sa većim brojem Medicinskih fakulteta u regionu, Evropi i SAD-u.


Udruženje studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli