Nastavni predmet

Sudsko-medicinska etika zdravstvenih radnika

Odsjek zdravstvenih studija

Sudsko-medicinska etika zdravstvenih radnika

Ciljevi nastavnog predmeta:

Upoznati studente o osnovnim značajkama sudske medicine i medicinske deontologije. Ukazati na značaj medicinske etike u odnosu na sve zdravstvene radnike, etika u pružanju usluga zdravstvene zaštita, kao i u komunikaciji sa javnošću.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Rifat Kešetović, docent
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: rifat.kesetovic@ic-mp.org
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
II  3 0 2 3

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search