Nastavni predmet

Fizikalni modaliteti

Odsjek zdravstvenih studija

Fizikalni modaliteti

Ciljevi nastavnog predmeta:

Upoznati studente sa opštim konceptom djelovanja i primjene fizikalnih modaliteta u terapiji i prevenciji, posebno onih koje se mogu primjeniti u kućnim uslovima . Kod svih modaliteta fizikalne terapije su navedene biofizičke osnove primjene, fiziološko i terapijsko djelovanje, tehnika aplikacije i aparatura, principi doziranja, te indikacije i kontraindikacije. Na ovaj način će biti prezentirani slijedeći modaliteti koji se koriste u fizikalnoj terapiji: toplota, hladnoća, voda, svjetlost, elektricitet, manuelna masaža.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Azra Delalić, docent
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: 
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
II 1 0 1 3

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search