Patologija

Ciljevi nastavnog predmeta:

Cilj nastave iz predmeta Patologija jeste da studentu pruži znanje o mehanizmima ostećenja ćelija, tkiva i organa, te da ga upozna sa morfološkim promjenama koje su podloga bolestima ili koje nastaju kao posljedica bolesti. Zadatak nastave je da osposobi studente da prepoznaju morfološke promjene na ćelijama, tkivima i organima, na osnovu usvojenog teoretskog znanja na predavanjima i seminarima, te sticanjem vlastitog iskustva na kliničkim autopsijama, analizom makroskopskih preparata i mikroskopskim pregledom tkivnih uzoraka. Stečena znanja i vještine bi trebale omogućiti bolje razumjevanje uzroka i mehanizma nastanaka bolesti, te olakšati savladavanje znanja o funkcionalnim posljedicama morfoloških promjena. Patologija kao kliničko-teoretski predmet, povezuje predhodne osnovne predmete studija, proučavanje struktura i funkcija normalnog ljudskog organizma, sa kliničkim disciplinama.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Elmir Čičkušić, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: elmir.cickusic@untz.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
IV 3 0 2 6

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search