Nastavni predmet

Zdravstvena etika

Odsjek zdravstvenih studija

Zdravstvena etika

Ciljevi nastavnog predmeta:

Ciljevi kursa su da studenti nauče osnovne principe etike, moralni kodeks zdravstvenog radnika, obavezu čuvanja profesionalne tajne, moralne norme i obaveze zdravstvenih radnika prema bolesnicima koji boluju od specifičnih bolesti, kao i obavezama u radu na biomedicinskim istraživanjima, radu u etičkim odborima kao i radu na izlazu iz krize medicine.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Senada Selmanović, docent
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: senada.selmanovic@untz.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
I  2  0  0 3

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search