Opći studij medicine

Integrisani I + II ciklus

O studijskom programu

Osnovni zadatak studija medicine je studente osposobiti da kao završeni doktori medicine mogu djelovati u sistemu zdravstvene zaštite u državnim i privatnim ambulantama i bolnicama ili nastaviti specijalizaciju.

Oznaka Značenje
P Predavanja
A Auditorne vježbe
L Laboratorijske vježbe
ECTS European Credit Transfer Sistem bodovi
* Izborni predmet

I godina studija

I semestar

Predmet P A L ECTS
Anatomija 2 0 2 5
Biofizika 3 0 1 4
Biologija sa humanom genetikom 3 0 2 7
Medicinska hemija 3 0 2 7
Informatika sa medicinskom statistikom 3 0 1 4
Tjelesni i zdravstveni odgoj I 0 0 2 0
Tajna ćelije* 3 0 0 3
Život prije rođenja* 3 0 0 3
Medicinska kozmetologija* 3 0 0 3
Ukupno obaveznih  14 0 10  27

II semestar

Predmet P A L ECTS
Anatomija 4 0 3 9
Biohemija I 4 0 2 8
Histologija i embriologija 1 4 0 2 6
Uvod u medicinu i prva pomoć 2 0 1 4
Tjelesni i zdravstveni odgoj II 0 0 2 0
Psihologija komunikacija* 2 1 0 3
Klinička anatomija I* 3 0 0 3
Zdrava posteljica – zdravo novorođenče* 3 0 0 3
Ukupno obaveznih  14 0 10 27

II godina studija

III godina studija

V semestar

Predmet P A L ECTS
Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom 3 0 2 6
Klinička propedeutika 2 0 2 5
Patologija 4 0 3 8
Patofiziologija 4 0 2 7
Farmakologija i toksikologija 2 0 1 4
Ukupno obaveznih  15 0 10 30

VI semestar

Predmet P A L ECTS
Klinička propedeutika 1 0 1 3
Patologija 5 0 3 9
Patofiziologija 3 0 2 5
Farmakologija i toksikologija 4 0 2 8
Radiologija i nuklearna medicina 3 0 1 5
Ukupno obaveznih 16 0 9 30

IV godina studija

VII semestar

Predmet P A L ECTS
Dermatovenerologija 1 0 1 3
Infektologija 1 0 1 3
Neurologija 2 0 2 4
Interna medicina 8 0 6 16
Psihijatrija s medicinskom psihologijom 2 0 1 4
Ukupno obaveznih  14 0 11 30

VIII semestar

Predmet P A L ECTS
Dermatovenerologija 1 0 1 2
Infektologija 2 0 1 4
Neurologija 2 0 2 4
Interna medicina 6 0 4 11
Psihijatrija s medicinskom psihologijom 2 0 1 4
Epidemiologija sa statistikom 2 0 1 5
Ukupno obaveznih 15 0 10 30

V godina studija

IX semestar

Predmet P A L ECTS
Ginekologija i akušerstvo 4 0 3 7
Hirurgija 4 0 2 6
Pedijatrija 4 0 2 8
Higijena sa zdravstvenom ekologijom 1 0 1 4
Oftalmologija 2 0 1 5
Ukupno obaveznih 15 0 9 30

X semestar

Predmet P A L ECTS
Ginekologija i akušerstvo 3 0 2 5
Hirurgija 4 0 2 7
Pedijatrija 2 0 2 6
Ortopedija 1 0 1 4
Otorinolaringologija 3 0 2 5
Onkologija 2 0 1 3
Ukupno obaveznih 15 0 10 30

VI godina studija

XI semestar

Predmet P A L ECTS
Fizijatrija i rehabilitacija 2 0 1 4
Medicina rada 2 0 1 4
Porodična medicina 2 0 2 5
Socijalna medicina 2 0 1 5
Sudska medicina 2 0 3 6
Klinička imunologija 2 0 1 3
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje 2 0 1 3
Ukupno obaveznih  14  0  10  30

XII semestar

Predmet P A L ECTS
  Klinički staž
Ukupno obaveznih  30

Start typing and press Enter to search