Nastavni predmet

Zdravstvena ekologija

Odsjek zdravstvenih studija

Zdravstvena ekologija

Ciljevi nastavnog predmeta:

Upoznati studente sa okolišem, ekološkim riziko-faktorima i njihovom utjecaju na zdravlje čovjeka, globalnim ekološkim problemima; nadležnostima institucija i legislativom iz oblasti okoliša i sigurnosti hrane u BiH i EU.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Nihada Ahmetović, vanredni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: 
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
I  1 0 0 3

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search