Nastavni predmet

Porodična medicina

Opći studij medicine

Porodična medicina

Ciljevi nastavnog predmeta:

-da upozna studente sa reformom zdravstvenog sistema u svijetu, a posebno sa specifičnim okolnostima promjena zdravstvenog sistema u BiH; -da upozna studente sa principima porodične/obiteljske medicine, a posebno sa odnosom doktor -pacijent i šta predstavlja pacijentu orijentirana medicinska praksa; -da upozna princip sveobuhvatnosti porodične medicine: liječenje cijele porodice bez obzira na dob, spol i vrstu oboljenja i kontinuitet u zdravstvenoj zaštiti; -da upozna uloge doktora porodične medicine kao promotora zdravlja, vještog kliničara, koordinatora, čuvara sredstava, lidera i menadžera.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Olivera Batić-Mujanović, vanredni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: oliverabaticmujanovic@yahoo.com
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
XI  2 0 2 5

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search