Nastavni predmet

Histologija i embriologija 1

Opći studij medicine

Histologija i embriologija 1

Ciljevi nastavnog predmeta:

  • Upoznavanje studenta s normalnom mikroskopskom i submikroskopskom građom ljudskih ćelija i tkiva i njihovim morfološkim i funkcionalnim različitostima, te značaj povezanosti promjena strukturnih elemenata ćelija s klinički manifestnim poremećajima.
  • Embriologija proučava razvoj zametka, te omogućava razumijevanje složenih odnosa u građi čovječijeg tijela. Ona ima i praktično medicinsko značenje jer tumači na koji način nastaju anomalije u razvitku pojedinih organa.Na satima interaktivnog učenja vrši se kontinuirana provjera znanja, s ciljem otklanjanja nekih dilema.
  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Suada Ramić, vanredni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 xxx xxx
  • E-mail: suada.ramic@untz.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
II 4 0 2 6

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search