Nastavni predmet

Pedijatrija

Opći studij medicine

Pedijatrija

Ciljevi nastavnog predmeta:

  • sticanje osnovnih znanja i vještina iz pedijatrije koja će im omogućiti bolje razumijevanje fiziologije i patologije dječije dobi
  • pravilno prikupljanje i interpretacija anamnestičkih podataka; detaljan klinički pregled svih organskih sistema
  • sticanje znanja o preventivnim postupcima u pedijatriji
  • pravilna interpretacija laboratorijskih i drugih dijagnostičkih postupaka (nalaza)
  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Fahrija Skokić, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: fskokic@hotmail.com
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
IX 4 0 2 8
X 2 0 2 6

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search