Nastavni predmet

Oftalmologija

Opći studij medicine

Oftalmologija

Ciljevi nastavnog predmeta:

Cilj predmeta jeste omogućavanje studentu da, kroz klinički pristup, objektivizira znanje iz oftalmološke struke i shvati svrsishodnost dobrog poznavanja anatomija, morfologije i funkcije oka.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Vahid Jusufović, vanredni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: vahid.jusufovic@ukctuzla.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
IX 2 0 1 5

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search