Nastavni predmet

Hirurgija

Opći studij medicine

Hirurgija

Ciljevi nastavnog predmeta:

  • Upoznavanje studenata sa opstim hirurškim pojmovima, lokalne i opšte anestezije, reanimacije, sa oboljenjima i hirurškim liječenjem po sistemima i etiološkim faktorima te usvajanje osnovnih znanja iz opšte i specijalne hirurgije.
  • Pregled hirurškog pacijenta, primjena dijagnostičkih metoda u hirurgiji, izvođenje malih hirurških intervencija, praktične procedure na odjeljenju: kateter, infuzije, klizma itd. biće obavezni dio praktične edukacije svih studenata.
  • Pregled i tretman traumatiziranih pacijenata i svih hirurških pacijenata.
  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Šefik Hasukić, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: shasukic@bih.net.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
IX 4 0 2 6
X 4 0 2 7

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search