Nastavni predmet

Infektologija

Opći studij medicine

Infektologija

Ciljevi nastavnog predmeta:

  • Sticanje osnovnih znanja i vještina iz opšte i specijalne infektologije
  • Prikupljanje i interpretacija anamnestičkih podataka (odvajanje opštih od specifičnih simptoma), laboratorijskih, mikrobioloških i dopunom nalaza
  • Sticanje vještina detaljnog kliničkog pregleda svih organskih sistema
  • Upoznavanje osnovnih principa zdravstvene njege oboljelih od infektivnih bolesti
  • Praćenje bolesnika i davanje prijedloga za dijagnozu i terapiju infektivnih bolesti
  • Jačanje značaja infektologije u savremenoj medicini
  • Osposobljavanje za timski i individualni rad
  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Sead Ahmetagić, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: sead.ahmetagic@untz.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
VII 1 0 1 3
VIII 2 0 1 4

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search