Nastavni predmet

Ginekologija i akušerstvo

Opći studij medicine

Nastavni predmet

Ginekologija i akušerstvo

Opći studij medicine

Ginekologija i akušerstvo

Ciljevi nastavnog predmeta:

Cilj nastave iz Ginekologije i akušerstva je upoznati studente sa bolestima ženskih spolnih organa, sa simptomima i liječenjem pojedinih bolesti. Nadalje sa tokom normalane i patološke trudnoće, njihovom dijagnostikom i liječenjem, te sa tokom i vođenjem porođaja.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Dženita Ljuca, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: dzenita.ljuca@hotmail.com
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
IX 4 0 3 7
X 3 0 2 5

Aktuelnosti

Start typing and press Enter to search