Nastavni predmet

Klinička imunologija

Opći studij medicine

Klinička imunologija

Ciljevi nastavnog predmeta:

Upoznavanje sa osnovnim principima opšte imunologije (geni i molekule ukljuŁeni u imunološki sistem, imunoglobulini, MHC molekule, citokini, komplement, antigeni, tipizacija limfocita, tipovi imunološke reakcije, imunologija transplantacije, imuološke deficijencije, imunologija tumora). Imunološke karakteristike imunoloških oboljenja kroz specijalnu kliniŁku imunologiju (imunološka etiologija , imunološka patogeneza, imunološka dijagnoza, diferencijalna dijagnoza i imunološka terapija).

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Fejzo Džafić, docent
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: 
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
XI 2 0 1 3

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search