Nastavni predmet

Higijena i zdravstvena ekologija

Opći studij medicine

Higijena i zdravstvena ekologija

Ciljevi nastavnog predmeta:

Upoznati studente sa okolišem, ekološkim riziko-faktorima i njihovom utjecaju na zdravlje čovjeka, nadležnostima institucija i legislativom iz oblasti okoliša i sigurnosti hrane u BiH i EU, analizom rizika (procjenom, upravljanjem i komunikacijom rizika). Kroz pregled navedenih disciplina studente uvesti u osnove metodologije procjene zdravstveno-ekoloških rizika, strukture, procese i trendove u oblasti okoliša-zdravstvene ekologije na nacionalnom i globalnom nivou, savremene pristupe u rješavanju temeljnih teorijskih i praktičnih problema u oblasti higijene i zdravstvene ekologije.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Nihada Ahmetović, vanredni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: n.ahmetovic@bih.net.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
IX 1 0 1 4

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search