Potpisan je Sporazum o saradnji između Univerziteta u Tuzli i Trakya univeziteta (Edirne, Turska).

Rektorica Univerziteta u Tuzli prof.dr. Nermina Hadžigrahić i dekanica Medicinskog fakulteta prof.dr. Selmira Brkić su boravile u službenoj radnoj posjeti Trakya univerzitetu iz Turske na poziv rektora univerziteta prof.dr. Erhana Tabakoglua.

Tokom boravka rektorica prof.dr. Nermina Hadžigrahić i dekanica Medicinskog fakulteta prof.dr. Selmira Brkić uzele su učešće na 1. Međunarodnom kongresu zdravstva u organizaciji Trakya univerziteta iz Turske.

Rektorica je izvjestila prisutne da Univerzitet u Tuzli ima 14 potpisanih sporazuma o saradnji sa turskim univerzitetima u okviru Mevlana programa.

Rektor Trakya univerziteta prof.dr. Erhan Tabakoglu je istakao da nastoje održati i ojačati jaku vezu sa balkanskim univerzitetima. Prisutne je izvjestio da naredni sastanak Balkanske asocijacije univerziteta održati će se u Tetovu, Makedonija. Jedan od modela koji Univerzitet u Tetovu koristi je da studenti medicine dolaze na Trakya univerzitet na edukaciju u okviru mobilnosti studenata. Rektor je također naglasio da smatra da takav model razmjene i mogućnosti može koristiti i Univerzitet u Tuzli.

Dekanica Medicinskog fakulteta prof.dr. Selmira Brkić razmjenila je iskustva sa koordinatorom za međuuniverzitetske odnose prof.dr. Muratom Türkyılmazom te je razgovarano o mogućnostima zajedničke organizacije simpozija na Trakya univerzitetu.

Tokom posjete potpisan je Sporazum o saradnji između Univerziteta u Tuzli i Trakya univeziteta (Edirne, Turska).

(Izvor: untz.ba)

Start typing and press Enter to search

Prijem Spec Parallel