Potpisan je Sporazum o saradnji između Univerziteta u Tuzli i Trakya univeziteta (Edirne, Turska).

Rektorica Univerziteta u Tuzli prof.dr. Nermina Hadžigrahić i dekanica Medicinskog fakulteta prof.dr. Selmira Brkić su boravile u službenoj radnoj posjeti Trakya univerzitetu iz Turske na poziv [...]