Obavijest o odbrani projekta doktorske disertacije mr. sc. Jasmine Bošnjić

„Značaj Troponina, D-Dimera, biomarkera inflamacije i aterogeneze u procjeni rizika za plućnu emboliju kod pacijenata sa metaboličkim sindromom”

Odbrana projekta doktorske disertacije pod nazivom: „Značaj Troponina, D-Dimera, biomarkera inflamacije i aterogeneze u procjeni rizika za plućnu emboliju kod pacijenata sa metaboličkim sindromom”, kandidata za sticanje naučnog stepena doktora nauka, mr. sc. Jasmine Bošnjić, održat će se 06.03.2019. godine sa početkom u 14,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Odbrana projekta će se održati pred Komisijom koju je imenovalo Vijeće doktorskog studija „Biomedicina i zdravstvo” na sjednici od 12.10.2018. godine u sastavu:

  • Dr. sc. Selmira Brkić, redovni profesor za nastavni predmet „Patofiziologija” sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
  • Dr. sc. Mithad Hajder, redovni profesor za nastavni predmet „Interna medicina” sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
  • Dr. sc. Denijal Tulumović, redovni profesor za nastavni predmet „Interna medicina” sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

VODITELJ DOKTORSKOG STUDIJA:

Dr. sc. Farid Ljuca, redovni profesor

Start typing and press Enter to search

Pričaj mi o zdravlju