Obavijest o odbrani projekta doktorske disertacije dr. Amele Bećirović

„Fenotipske, genotipske i epidemiološke karakteristike MRSA izolata u UKC Tuzla u periodu od 2009. do 2017. godine“

Odbrana projekta doktorske disertacije pod nazivom: „Fenotipske, genotipske i epidemiološke karakteristike MRSA izolata u UKC Tuzla u periodu od 2009. do 2017. godine“, kandidata za sticanje naučnog stepena doktora nauka, Bećirović dr. Amele, održat će se 13.03.2019. godine sa početkom u 12:00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Odbrana projekta će se održati pred Komisijom koju je imenovalo Vijeće doktorskog studija „Biomedicina i zdravstvo” na sjednici od 22.02.2019. godine u sastavu:

  • Dr. sc. Sead Ahmetagić, redovni profesor za nastavni predmet „Infektologija” sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli – predsjednik
  • Dr. sc. Fatima Numanović, redovni profesor za nastavne predmete „Medicnska mikboriologija sa imunologijom“ i predmete „Medicnska mikboriologija sa parazitologijom“  sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli – član
  • Dr. sc. Sadeta Hamzić, vanredni profesor za oblast „Medicinska mikrobiologija“ sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – član.

VODITELJ DOKTORSKOG STUDIJA:

Dr. sc. Farid Ljuca, redovni profesor

Start typing and press Enter to search