Aerozagađenje je zajednički problem, a rješenje postoji!

Pričaj mi o zdravlju

Javna tribina “Pričaj mi o zdravlju” održava se da bi predstavila problem aerozagađenja sa kojima se susreće Tuzlanski kanton, naročito Tuzla, Lukavac, Živinice i okolna područja. Javna tribina ovog puta ne nudi samo priču o problemu, nego i konkretna, moguća rješenja koja možemo sprovesti kako individualno tako kao i grupe građana.

Studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli okupljeni oko Udruženja studenata medicine Bosne i Hercegovine «BoHeMSA» LC Tuzla i Studentskog vijeća Medicinskog fakulteta u Tuzli «MEDICUS» su organizatori javne tribine, jer su prepoznali ovaj problem kao jedan bitan faktor koji utiče na zdravlje cjelokupne populacije te su sa uvaženim stručnjacima došli do mogućih rješenja.

Govornici javne tribine su stručnjaci iz srodnih polja, koji zahvaljujući svome dugogodišnjem radu i iskustvu mogu da nam prenesu znanja vezano za rješenja ovog problema.

Govornici su:

  • Prof. dr. med. sc. Nurka Pranjić, specijalista medicine rada,
  • Doc. dr. med. sc. Maida Mulić, specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva.
  • Prof. dr. med. sc. Ermina Iljazović, specijalista patologije
  • Prof. dr. sc. Zehrudin Osmanović. doktor hemijskog inžinjerstva

Javna tribina “Pričaj mi o zdravlju” održat će se 05.02.2019. (utorak) sa početkom u 17h u Amfiteatru 2 Rektorata Univerziteta u Tuzli.

Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate ovu tribinu i da zajedno čujemo rješenja koja možemo sprovesti i zaštiti naše zdravlje što je naša velika obaveza.

Aerozagađenje je zajednički problem, a rješenje postoji!

Aerozagađenje je zajednički problem, a rješenje postoji!

 

Start typing and press Enter to search

Tuzla Brain Week 2019