Obavijest o odbrani projekta doktorske disertacije dr. Edin Begić

“Povezanost parametara sistemskog inflamatornog odgovora sa aktivnošću faktora koagulacije i sistolnom funkcijom lijeve komore u ranoj fazi akutnog infarkta miokarda”

Odbrana projekta doktorske disertacije pod nazivom: „Povezanost parametara sistemskog inflamatornog odgovora sa aktivnošću faktora koagulacije i sistolnom funkcijom lijeve komore u ranoj fazi akutnog infarkta miokarda“, kandidata za sticanje naučnog stepena doktora nauka, Begić dr. Edina, održat će se 28.03.2019. godine sa početkom u 14:00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Odbrana projekta će se održati pred Komisijom koju je imenovalo Vijeće doktorskog studija „Biomedicina i zdravstvo” na sjednici od 22.02.2019. godine u sastavu:

  • Dr. sc. Farid Ljuca, redovni profesor za nastavni predmet „Fiziologija“ sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli – predsjednik
  • Dr. sc. Slobodan Obradović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Interna medicina“, podoblast Kardiologija  sa Vojnomediicnske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu – član
  • Dr. sc. Zumreta Kušljugić, redovni profesor za nastavni predmet „Interna medicina“ sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli – član.

VODITELJ DOKTORSKOG STUDIJA:

Dr. sc. Farid Ljuca, redovni profesor

Start typing and press Enter to search

Dani otvorenih vrata Medicinskog fakulteta u Tuzli