Obavijest o odbrani projekta doktorske disertacije dr. Lamije Pojskić

“Korelacija između non-HDL-C, non-HDL-C/TC i non-HDL-C/HDL-C i težine koronarne arterijske bolesti kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom“.

Obavještavamo sve zainteresovane da će se u petak 24.01.2019. godine s početkom u 12:00 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta održati javna odbrana projekta doktorske disertacije doktoranta Pojskić dr Lamije, pod radnim naslovom: “Korelacija između non-HDL-C, non-HDL-C/TC i non-HDL-C/HDL-C i težine koronarne arterijske bolesti kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom“.

Kandidat će projekat braniti pred Komisijom u sastavu:

  • dr. sci. Farid Ljuca, redovni profesor za nastavni predmet “Fiziologija” sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli,
  • dr. sci. Zumreta Kušljugić, redovni profesor za nastavni predmet “Interna medicina” sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli;
  • dr. sci. Katarina Kovačević, docent za nastavni predmet “Kardiovaskularne bolesti i pulmologija” sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Start typing and press Enter to search