Obavijest o odbrani projekta doktorske disertacije dr. Emir Tulumović

“Epidemiološke karakteristike inflamatornih bolesti crijeva u Tuzlanskom kantonu u periodu između 2009. i 2019. godine“

Obavještavamo sve zainteresovane da će se u petak 13.12.2019. godine s početkom u 13:00 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta održati javna odbrana projekta doktorske disertacije doktoranta Tulumović dr. Emira, pod radnim naslovom: “Epidemiološke karakteristike inflamatornih bolesti crijeva u Tuzlanskom kantonu u periodu između 2009. i 2019. godine“.

Kandidat će projekat braniti pred Komisijom u sastavu:

  • dr. med. sci. Farid Ljuca, redovni profesor za nastavni predmet “Fiziologija” sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
  • dr. med. sci. Nermin Salkić, vanredni profesor za nastavni predmet “Interna medicina” sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
  • dr. med. sci. Ervin Alibegović, vanredni profesor za nastavni predmet “Klinička propedeutika” sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Start typing and press Enter to search