Obavijest o odbrani projekta doktorske disertacije mr. sci. Emir Ahmetašević

Obavijest o odbrani projekta doktorske disertacije mr. sci. Emir Ahmetašević

Obavještavamo sve zainteresovane da će se u petak 16.10.2020. godine s početkom u 14:00 sati na Medicinskom fakultetu održati javna odbrana projekta doktorske disertacije doktoranta mr. sci. Ahmetašević dr Emira, pod radnim  naslovom: “Preoperativni prediktori pojave ozbiljnih postoperativnih komplikacija nakon cefalične pankreatikoduodenektomije“.

Kandidat će projekat braniti pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.med.sci. Selmira Brkić, redovni profesor za nastavni predmet „Patofiziologija“, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. dr.med.sci. Šefik Hasukić, redovni profesor za nastavni predmet „Hirurgija“ Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
  3. dr.med.sci. Mirha Agić, vanredni profesor za nastavni predmet „Hirurgija“ Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,

Start typing and press Enter to search