Obavijest o odbrani projekta doktorske disertacije mr. med. sci. Halilović Dženana

“Uticaj vitamina D na plućnu funkciju u astmi“

Obavještavamo sve zainteresovane da će se u ponedjeljak 02.12.2019. godine s početkom u 14:00 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta održati javna odbrana projekta doktorske disertacije doktoranta mr. med. sci. Halilović Dženana, pod radnim  naslovom: “Uticaj vitamina D na plućnu funkciju u astmi“.

Kandidat će projekat braniti pred Komisijom u sastavu:

  • dr. med. sci. Selmira Brkić, redovni profesor za nastavni predmet “Patofiziologija” sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli,
  • dr. med. sci. Senaid Trnačević, profesor emeritus za nastavni predmet “Interna medicina” sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli;
  • dr. med. sci. Suvad Dedić, vanredni profesor za nastavni predmet “Interna medicina” sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Start typing and press Enter to search