Treći upisni rok na Univerzitetu u Tuzli

Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini, na studijske programe na kojima je ostao određeni broj slobodnih mjesta, po okončanju drugog upisnog roka.

UNIVERZITET U TUZLI Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-4476-15/19 od 11.09.2019. godine objavljuje treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/20. godini, po Konkursu objavljenom  u dnevnom listu „Dnevni avaz“ 14.06.2019. godine za popunu upražnjenog broja odobrenih mjesta na studijske programe kako slijedi:

Podnošenje prijava i upis kandidata vrši se u rokovima kako slijedi:

  • podnošenje prijava vršit će se od 13.09.2019. godine do 17.09.2019. godine;
  • prijemni ispit održat će se 18.09.2019.godine u 10,00 sati;
  • privremena rang-lista kandidata objavit će se 18.09.2019. godine, a konačna 20.09.2019. godine;
  • upis kandidata koji ostvare pravo na upis, obavit će se od 23.09.2019. do 27.09.2019. godine.

Kriteriji za upis, procedure upisa, način podnošenja prijava na konkurs i potrebna dokumentacija, utvrđeni su Konkursom od 14.06.2019. godine koji je dostupan na web stranici Univerziteta (http://www.untz.ba/index.php?page=konkursi).

Bliže informacije mogu se dobiti na web stranici fakulteta kao i studentskim službama fakulteta/Akademije.

Start typing and press Enter to search