Rotary klub Beč: Konkurs za stipendiranje nadarenih studenata

Rotary klub Beč: Konkurs za stipendiranje nadarenih studenata.

Rotary klub Beč raspisao je konkurs za stipendiranje nadarenih studenata. Kandidati koji apliciraju na stipendiju treba da posjeduju odlično znanje engleskog ili njemačkog jezika, te da aplikaciju napišu na jednom od dvaju navedenih jezika.

Troškovi koje snosi  Rotary klub Beč su:

 • Troškovi studiranja
 • Djelimično plaćanje troškova smještaja ili studentskog doma
 • I u slučaju potrebe Rotary klub će snositi dodatni trošak jezičkog kursa

Uslovi koji su potrebni za sticanje Rotary stipendije u BiH su:

 • Da je državljanin BiH
 • Da studira na javnom univerzitetu ili privatnom tehničkom fakultetu
 • Transparetnost školskih ocjena
 • Preporuka dekana ili mentora iz BiH koja se odnosi na kvalitet i potencijal kandidata
 • Kućna lista i/ili pregled porodičnih prihoda
 • Komunikacija na tečnom njemačkom ili engleskom jeziku
 • Biografija.
 • U slučaju da kanditat prima drugu stipendiju potreno je navesti iznos te stipendije
 • Izjava da će tokom studiranja izvještavati o položenim ispitima po završenom semestru tokom godine za koju se prima stipendija

Stipendija je dostupna redovnim studentima i to za oblasti:

 • Prirodnih nauka
 • Tehničkih nauka
 • Hemija
 • Medicina, stomatologija i veterina
 • Poljoprivredni i šumarski smjer
 • Pedagoški smjerovi fakulteta

Rotary ciljevi:

 • Uspostaviti dobre veze sa Austrijom
 • Podržati vas kroz studije
 • Biti vaš fleksibilan partner

Molimo pošaljite svoju prijavu sa fotografijom (cv i motivacijsko pismo) do 15. novembra 2019. Mariu Zovki iz Rotary kluba Tuzla, na mail marioz@neutrino.ba

Radujemo se vašoj prijavi!

Start typing and press Enter to search