Obavijest o odbrani projekta doktorske disertacije dr. Anis Cerovac

HE 4, CA 125, CA 15-3, transvaginalna sonografija i MRI u procjeni invazije miometrija kod karcinoma endometrija

Odbrana projekta doktorske disertacije pod nazivom: „HE 4, CA 125, CA 15-3, transvaginalna sonografija i MRI u procjeni invazije miometrija kod karcinoma endometrija“, kandidata za sticanje naučnog stepena doktora nauka, Cerovac dr. Anisa, održat će se 24.05.2019. godine sa početkom u 13,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Odbrana projekta će se održati pred Komisijom koju je imenovalo Vijeće doktorskog studija „Biomedicina i zdravstvo” na sjednici od 15.05.2019. godine u sastavu:

  • Dr sc. Azur Tulumović, docent za nastavni predmet „Ginekologija i akušerstvo“ sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
  • Dr sc. Dženita Ljuca, redovni profesor za nastavni predmet „Ginekologija i akušerstvo“ sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
  • Dr sc. Gordana Bogdanović, vanredni profesor za nastavni predmet „Ginekologija i akušerstvo“ sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

VODITELJ DOKTORSKOG STUDIJA:

Dr sc. Farid Ljuca, redovni profesor

Start typing and press Enter to search