Obavijest o odbrani projekta doktorske disertacije mr. med. sci. Amir Tursunović

Prognostički značaj funkcionalnih parametara jetre i egzokrine funkcije pankreasa na ishod liječenja nakon resekcije pankreasa

Obavještavamo sve zainteresovane da će se u srijedu 29.05.2019. godine s početkom u 14:00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta održati javna odbrana projekta doktorske disertacije doktoranta Tursunović dr. Amira, mr. med. sci., pod radnim  naslovom: “Prognostički značaj funkcionalnih parametara jetre i egzokrine funkcije pankreasa na ishod liječenja nakon resekcije pankreasa“.

Kandidat će projekat braniti pred Komisijom u sastavu:

  • dr. sci. Zijah Rifatbegović, vanredni professor za nastavni predmet “Hirurgija”,
  • dr. sci. Farid Ljuca, redovni profesor za nastavni predmet “Fiziologija”
  • dr. sci. Mirha Agić, vanredni professor za nastavni predmet “Hirurgija”.

 

 

Voditelj doktorskog studija

Dr. sci. Farid Ljuca, red. prof. s.r.

Start typing and press Enter to search