Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc. Admira Kurtćehajića

Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc. Admira Kurtćehajića

Na osnovu člana 26. Stav (2) Pravilnika o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst) i Odluke broj: 02/7-DS-9-2/21 od 11.05.2021. godine, Vijeće doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli OBJAVLJUJE ODBRANU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE.

Kandidat mr. sci. Admir Kurtćehajić javno će braniti projekat doktorske disertacije pod radnim naslovom: “Napredni endoskopski modaliteti i Helicobacter pylori infekcija “.

Projekat će se braniti u sali za sjednice Medicinskog fakulteta 24.05.2021. godine sa početkom u 13,00 sati uz poštivanje svih važećih higijensko-epidemioloških mjera nadležnih organa uslijed pojave COVID-19.

PROJEKAT ĆE SE BRANITI PRED KOMISIJOM U SASTAVU:

  1. Prof. dr. sci. Farid Ljuca – predsjednik;
  2. Prof. dr. sci. Enver Zerem, emeritus – član;
  3. Prof. dr. sci. Ervin Alibegović – član.

Start typing and press Enter to search