Poziv za slanje sažetaka u okviru Tuzla Brain Week 2018

Tuzla Brain Week 2018 uzima svoje obilježavanje u Tuzli od 12. – 18.03. kao dio globalne kampanje “Brain Awareness Week”. Ovo je peta godina zaredom kako se obilježava Tuzla Brain Week, ispred Studentskog vijeća Medicinskog fakulteta Tuzla “MEDICUS” u saradnji sa Medicinskim fakultetom Tuzla i Univerzitetom u Tuzli.

Glavni cilj projekta jeste približavanje tematike neuroznanosti na posebno koncipiran način za svaku populacionu skupinu, s ciljem unapređenja znanja te kreiranja kvalitetnije i osvještenije zajednice kada je u pitanju ova oblast. Jedna od glavnih aktivnosti Tuzla Brain Week 2018 jeste promocija studenata i studentskog rada putem naučnih i  naučno-istraživačkih radova.

Ovim putem otvaramo poziv za sažetke (abstrakte) radova svim zainteresovanim studentima koji žele uzeti svoje učešće na Tuzla Brain Week 2018. Pored vrijednih nagrade za najaktivnije, SVI aktivni učesnici će dobiti certifikat priznat od strane Ljekarske komore i Federacije Europskih neuroznanstvenih društava!

Sažetak treba da sadrži maksimalno 300 riječi (napisan na engleskom i bosansko-hrvatsko-srpskom jeziku). U pisanju jednog rada može učestvovati do 5 autora, a na poziv mogu aplicirati studenti svih fakulteta i Univerziteta.

Ovogodišnje teme su: neurohirurgija, neurologija, psihijatrija, neuroradiologija, biomedicinski inžinjering i forenzika, s time da je generalna tema projekta: Mozak budućnosti. Svi radovi moraju biti oralno prezentirani.

Krajnji rok za slanje sažetaka je 20.02.2018, na e-mail adresu: sekcija.nir@us-medicus.ba

Start typing and press Enter to search