Poziv za učešće u prvoj radionici „Gdje smo sada?“: Oblast informisanosti, slobodnog vremena, mobilnosti i aktivizma mladih

Poziv za učešće u prvoj radionici „Gdje smo sada?“: Oblast informisanosti, slobodnog vremena, mobilnosti i aktivizma mladih 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog Kantona u saradnji sa Ekonomskim institutom iz Sarajeva provodi projekat izrade nacrta Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020. – 2024. godine. U okviru projekta planirana je i organizacija niza strateških radionica sa predstavnicima privatnog, javnog i nevladinog sektora i medija u periodu od jula do oktobra 2019. godine. 

Prva radionica

Prva radionica vezana za oblasti informisanosti, slobodnog vremena, mobilnosti i aktivizma mladih će biti održana 25.07.2019. godine (četvrtak) od 10,00 do 13,00 sati u Plavoj sali JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona (Mije Keroševića Guje 3). Tema radionice se odnosi na analizu trenutne situacije u oblasti informisanosti, slobodnog vremena, mobilnosti i aktivizma mladih

Molimo Vas da učešće potvrdite najkasnije do 23.07.2019. godine putem e-mail adresa selmabc@tk.kim.ba i mksm@tk.kim.ba ili telefona: 035 369 352.

Start typing and press Enter to search