Odbrana projekta doktorske disertacije dr. Emina Grbića

Odbrana projekta doktorske disertacije dr. Emina Grbića

Odbrana projekta doktorske disertacije dr. Emina Grbića pod naslovom:”Povezanost polimorfizama VEGF, PPARG, HDAC9, ABCA1 i LXRα (NR1H3) gena sa nastankom i razvojem aterosklerotskih promjena na karotidnim i vertebralnim arterijama u ispitanika na kavkaškoj populaciji” će se održati u petak 23.11. 2018. u 15 sati u sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  • Prof.dr.sc. Farid Ljuca
  • Prof.dr.sc. Daniel Petrovič
  • Prof.dr.sc. Borut Peterlin.

Start typing and press Enter to search

Pričaj mi o zdravlju