Obavještenje za kandidate o lokacijama polaganja prijemnog ispita

Obavještenje za kandidate o lokacijama polaganja prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. Godini

Prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli će se održati dana 06. 07. 2021. godine u 10,00 sati.

Medicinski fakultet

Kandidate koji su aplicirali za upis na Medicinski fakultet obaviještavamo da će se prijemni ispit održati u:

  • prostorijama Medicinskog fakulteta  na adresi Univerzitetska 1, Tuzla,
  • Univerzitetskoj sportskoj dvorani  na adresi Univerzitetska 2, Tuzla,
  • Studentskom restoranu Studentskog centra  na adresi Muhameda Hevaija Uskufija 7, Tuzla
  • prostorijama Fakulteta za tjelesni odgoj i sport na adresi 2. oktobra broj 1. Tuzla,
  • Kampusu Univerziteta u Tuzli, u amfiteatrima 1, 2 i 3 na adresi Armije Bosne i Hercegovine b.b., Tuzla.

NAPOMENA: Spiskovi kandidata sa tačnom lokacijom polaganja prijemnog ispita  bit će objavljeni na web stranicama fakulteta i web stranici Univerziteta u Tuzli www.unitz.ba u petak 02. 07. 2021. godine poslije 16,00 sati.

Start typing and press Enter to search