Obavijest o upisu primljenih kandidata na 1. upisnom roku ak. 2021./2022.

Obavijest o upisu kandidata koji su primljeni na 1. upisnom roku u ak. 2021/2022.

Opći studij medicine

Upis će se vršiti u studentskoj službi od 14.07. do 22.02.2021. godine od 10 do 14 sati.

Primljeni kandidati pri upisu prilažu:

  • popunjen propisani upisni materijal: prijavni list, upisni list,semestralni list i upisnicu-indeks,
  • dvije kolor fotografije formata za indeks
  • ljekarsko uvjerenje
  • dokaz o uplati participacije  u troškovima studija.(104 KM)

Obrasce upisnog materijala kandidati mogu nabaviti u skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom fakultetu, Ul.Urfeta Vejzagića br. 8 i skriptarnici Univerziteta na Filozofskom fakultetu, Ul. Dr. Tihomila Markovića broj 1.

Odsjek zdravstvenih studija

Upis primljenih kandidata na Medicinski fakultet / Odsjek zdravstvenih studija akademske 2021/2022 obavit će se od 14.07.2021. do 22.07.2021. godine od 10 do 14 sati.

Primljeni kandidati pri upisu prilažu:

  • Ljekarsko uvjerenje
  • 2 kolor fotografije  formata za index
  • Upisni materijal za studente koji se sami finansiraju
  • Upisni materijal se može kupiti u skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom fakultetu
  • Redovni studenti koji se sami finansiraju uplaćuju iznos od 904 KM (uplatnica za samofinansirajući studij)

Kandidati koji pripadaju kategoriji lica iz člana 100. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom u akademskoj 2021/2022 godini imaju pravo na beneficiju u visini  50% kod plaćanja naknada za upis u novu studijsku godinu,  shodno aktu Vlade.( uplatnica 454 KM /za samofinansirajući studij)

Napomena: iznos od 4,00 KM je uplata za osiguranje.

Uz popunjen upisni materijal  obavezno donijeti samo orginal uplatnice. Za sve dodatne informacije obratite se u studentsku službu.                                                                              

Start typing and press Enter to search