Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini

Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata FBIH

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), člana 3. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj  11/19) i Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke («Službene novine Federacije BiH», broj  27/19), Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, raspisuje:

Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini

Konkurs se raspisuje za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata koji predstavljaju izvor novih naučnih ideja i saznanja i doprinose razvoju naučne misli, za fundamentalna i primijenjena istraživanja, kao i posebna istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Download:

Konkurs je otvoren do 05. juna 2019.

Start typing and press Enter to search