Obavijest o ovjeri zimskog i upisu u ljetni semestar na III ciklusu studija

Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar

Poštovani  doktoranti,

Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-3895-5/18 od 06.07.2018. godine utvrđeno je da se ovjera zimskog i upis u ljetni semestar akademske 2018/2019. godine može izvršiti od 14. do 18. januara 2019. godine. Ovim putem pozivamo studente doktorskog studija „Biomedicina i zdravstvo“ da u gore navedenom periodu izvrše svoju obavezu ovjere/upisa semestra.

Studenti koji su se na studij upisali akademske 2016/2017. godine će prilikom upisa u VI semestar uplatiti:

  • Doktori medicine     1.200,00 KM
  • Magistri nauka         800,00 KM.

Studenti doktorskog studija „Biomedicina i zdravstvo“ koji su se na studij upisali akademske 2017/2018. godine, će prilikom upisa u IV semestar uplatiti:

  • Doktori medicine:    1.200,00 KM
  • Magistri nauka:           800,00 KM.

Doktoranti su prilikom upisa dužni priložiti dokaz o uplati naknade za upis.

Uplatu naknada izvršiti na isti račun i uz poziv na broj, kao prilikom uplate dosadašnjih naknada.

Preuzmite obavijest.

Start typing and press Enter to search