Nastavni predmet

Znanstveni pristup javnozdravstvenim problemima

Biomedicina i zdravstvo (III ciklus)

Znanstveni pristup javnozdravstvenim problemima

Ciljevi nastavnog predmeta:

Studenti doktorskog studija trebaju steći znanja i kompetencije u području savremenog javnog zdravstva, nadzora i unapređenja zdravlja identifikacijom, evaluacijom, analizom i upravljanjem rizicima okoliša, te kreiranjem pravovremenih (salutogenih) interventnih mjera. Očekuje se da polaznici doktorantskog studija ovog doktorantskog programa usvoje ne samo temeljne aktivnosti rješavanje zdravstvenih problema zajednice kroz funkcije procjene rizika, uzročne veze rizik zdravlje (prediktor-protektor), procjenu rizika u “cost-efektivnost” modelu, nego i savremene modele upravljanja zdravljem-puteve skrininga i salutogeneze, model farmakovigilence u identifikaciji rizika okoliša ili model željenih protektora koji vode unapređenju zdravlja do percepcije blagostanja. Studentima će biti prezentirana vlastita odabrana istraživanja koja su publikovana u najprestižnijim indeksiranim bazama sa naučnim impaktom).

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Nurka Pranjić, redovni profesor
  • E-mail: nurka.pranjic@untz.ba
Semestar Obavezni (OP) ili izborni predmet (IP) Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
Zimski IP 2 0 0 10
Ljetni

Predavači:

  • dr. sc. Vesna Ferković, red. prof.
  • dr. sc. Jadranka Mustajbegović, red. prof.
  • dr. sc. Petar Bulat, red. prof.
  • dr. sc. Ljiljana Kezunović, red. prof.

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search