Vizija

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli je jedna od vodećih obrazovnih institucija u biomedicini u Bosni i Hercegovini koja želi biti prepoznatljiva i konkurentna visokoškolska ustanova prilagođena zahtjevima društva i tržišta, sa jasnom koncepcijom razvoja temeljenom na strateškim ciljevima.
Fakultet će privlačiti, inspirisati i odgajati vodeće stručnjake u medicini, biomedicinskim i zdravstvenim naukama.
Kontinuiranim poticanjem i planskim ostvarivanjem domaće i internacionalne interinstitucionalne saradnje realizirati ćemo internu i internacionalnu mobilnost studenata i akademskog osoblja do željenog i potrebnog nivoa.
Fakultet će prihvatiti, razviti, primjeniti i unaprjeđivati savremene oblike edukacije, temeljene na ishodima učenja, u čijem će središtu biti studenti, osposobljavajući ih za pružanje vrhunske zdravstvene njege, sa pacijentima u središtu.
U cilju unaprjeđenja zdravlja ljudi, Fakultet će njegovati  izvrsnost i kolegijalnost unutar zajednice, privući i razvijati raznolike i talentovane  akademske ljudske potencijale, podsticati izuzetno kreativna istraživanja i obrazovanje, razvijati i podržavati odlične kliničke programe za pružanje vrhunske njege, uz poštovanje najviših standarda etike, integriteta i empatije. Razvijati ćemo i njegovati visoke standarde interpersonalne komunikacije i prijenosa informacija i ideja na organizovan i jasan način, u cilju edukacije ili informisanja pacijenata, porodica, kolega i zajednice.
Razumijevajući ograničenja ličnog znanja i iskustva, Fakultet će u sklopu cjeloživotnog učenja poticati i organizovano prenositi nova znanja i vještine, neophodne za unaprijeđenje medicinske prakse i ukupnog biomedicinskog naučnog znanja.
U naučno-istraživačkom smislu Medicinski fakultet će stvoriti dinamično istraživačko okruženje  karakterisano interdisciplinarnim i multidisciplinarnim naučnim projektima i kolaborativnim centrima izvrsnosti i transfera znanja.
Prepoznavati ćemo, razumjeti i odgovarati na socijalne, bihejvioralne, i ekonomske činioce koji utiču na zdravlje, bolest i medicinsku njegu. Podržavati ćemo proces uključivanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u Evropski i Svjetski prostor znanja.

Misija

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli je posvećen obrazovnom, intelektualnom, profesionalnom i ličnom razvoju izuzetnih studenata i nastavnika duboko predanih medicinskom studiju i praksi, biomedicinskom istraživanju, te zdravlju ljudi. Mi promovišemo i zastupamo vrijednosi integriteta, izvrsnosti, socijalne pravde, kolegijalnosti, pružajući svima jednake mogućnosti i otvorenu interdisciplinarnu saradnju.
Fakultet upisuje izvrsne studente i nudi im programe koji integriraju temeljne nauke, izvrsno kliničko obrazovanje, stručne standarde i etička načela. Primjenom najboljih metoda obrazovanja razvijamo kompetentne profesionalce sa empatičnim stavom, koji razumiju teorijske i praktične, psihološke, sociološke, ekonomske i kulturne činioce zdravlja i bolesti.
Njegujući kulturu različitosti i uključenosti, težimo ostvarenju misije kroz uvažavanje najviših profesionalnih i etičkih standarda, te samoaktualizacije svakog pojedinca kreiranjem poticajne sredine. Fakultet prepoznaje, razvija i gradi karijeru budućih lidera u medicini i biomedicinskoj nauci.
Društvena odgovornost Fakulteta u uslovima brzog razvoja nauke i ljudskih potreba realizira se u kontinuiranom razvijanju široke i fleksibilne baze znanja i vještina. Entuzijazam za cjeloživotno učenje i umjetnost medicine, te multidisciplinarni i kolaborativni pristup biomedicinskim izazovima su principi našeg djelovanja.

Start typing and press Enter to search