UPUTSTVO KANDIDATIMA KOJI SU SE PRIJAVILI NA KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2016/17. GODINI

Prijemni ispit na Medicinski fakultet, Opći studij medicine,  Univerziteta u Tuzli polaže se iz predmeta: BIOLOGIJA, HEMIJA I FIZIKA. Prijemni ispit na Odsjek zdravstvenih studija, Medicinskog fakulteta  Univerziteta u Tuzli polaže se iz predmeta: BIOLOGIJA I HEMIJA.

MJESTO POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA BIT ĆE OBJAVLJENO DAN PRIJE ISPITA NA OGLASNOJ PLOČI MEDICINSKOG FAKULTETA.

Prijemnom ispitu može pristupiti kandidat čija je prijava na Konkurs potpuna i blagovremena. Identifikovanje kandidata vrši se ličnim dokumentom kao što je: lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. Studenti strani državljani identifikuju se pasošem.

NAPOMENA: Kandidat koji ne bude posjedovao neki od navedenih dokumenata, neće moći pristupiti prijemnom ispitu.

Kandidati trebaju doći na mjesto određeno za polaganje prijemnog ispita najmanje 15 minuta ranije. Kandidat koji zakasni na prijemni ispit neće moći pristupiti polaganju prijemnog ispita.

Prijemni ispit na Opći studij medicine radi se tri sata, a prijemni ispit na Odsjek zdravstvenih studija dva sata. Test na prijemnom ispitu OBAVEZNO se radi NEBRISIVOM HEMIJSKOM OLOVKOM PLAVE BOJE (kandidati takvu olovku obavezno moraju donijeti na prijemni ispit).

Ukoliko se odgovor na pitanje daje po sistemu zaokruživanja, svaki drugi oblik označavanja (precrtavanje, podvlačenje, dopisivanje i sl.) smatraće se netačnim odgovorom. Ukoliko se odgovor daje dopisivanjem teksta ili izradom zadatka, rad treba da bude pregledan i čitljiv. Pri izradi zadatka neophodno je napisati cjelokupni postupak izrade i zaokružiti tačan odgovor.

Na prijemnom ispitu nije dozvoljeno unošenje nikakvih elektronskih pomagala (kalkulatora, mobitela i slično), kao ni pisanih materijala. KANDIDAT KOJI SE NE BUDE PRIDRŽAVAO UPUTSTVA O ELEKRONSKIM POMAGALIMA I PISANIM MATERIJALIMA ĆE SE UPOZORITI, A POTOM UDALJITI SA PRIJEMNOG ISPITA.

PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA REALIZACIJU
KONKURSA ZA PRIJEM STUDENATA

Start typing and press Enter to search