Nastavni predmet

Upravljanje kvalitetom u sanitarnom zdravstvu

Odsjek zdravstvenih studija - studij sanitarnog zdravstva (II ciklus)

Upravljanje kvalitetom u sanitarnom zdravstvu

Ciljevi nastavnog predmeta:

  • Upoznati studente s pojmom kvaliteta, sistemom upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2000, te integracijom ostalih sistema upravljanja
  • Sticanje znanja o vrstama sistema kvaliteta, o zahtjevima koje oni uređuju, te o načinu na koje se primjenjuju
  • Sticanje vještine da se u praksi može samostalno procijeniti koji tip sistema kvaliteta je najpovoljniji za određenu radnu jedinicu, te samostalno implementirati izabrane sisteme kvaliteta
  • Sticanje sposobnosti odabira kritične kontrolne tačke u sistemu proizvodnje hrane i vode, te način njihovog monitoringa u laboratoriju
  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Maida Mulić, docent
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: maida.mulic@gmail.com
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
Zimski
Ljetni 2 0 0 4

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search