Nastavni predmet

Upravljanje kvalitetom u fizioterapiji

Odsjek zdravstvenih studija - studij fizioterapije (II ciklus)

Upravljanje kvalitetom u fizioterapiji

Ciljevi nastavnog predmeta:

  • Osposobljavanje za uvoőenje sistema kvaliteta u fizioterapiji
  • Upoznavanje sa glavnim zdravstvenim problemima na globalnom i lokalnom nivou, i osposobljavanje za prepoznavanje rizika za zdravlje
  • Usvajanje teorijskih znanja i vještina važnih za uspostavljanje sistema upravljanja kvalitetom u fizioterapiji. Sticanje iskustva u primjeni kvalitativnih i kvantitativnih metoda za promociju i menadžment promjena u kulturi kvaliteta i sigurnosti pacijenata
  • Osposobljavanje za identifikaciju i optimiziranje ključnih procesa upravljanja kvalitetom, te za razumijevanje razlika u metodama za unaprijeđenje
  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Azra Delalić, docent
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: azra.delalic@untz.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
Zimski
Ljetni 2 0 0 4

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search