Obavijest o beneficijama pripadnika boračke populacije

Obavijest studentima pripadnicima boračke populacije (zakonom propisane kategorije), koji ostvaruju pravo na beneficiju kod redovnog studiranja na prvom i integriranom prvom i drugom ciklusu u Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli

Kandidati koji ostvare pravo na upis u drugom upisnom roku po Konačnoj rang listi, te studenti koji upisuju novu studijsku godinu, a koji pripadaju kategoriji lica koja imaju pravo, kod redovnog studiranja na prvom ciklusu studija, na beneficiju u visini do 50% kod plaćanja naknada pri upisu:

  • dijete šehida-poginulog branioca (DOKAZ: Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu)
  • dijete ratnog vojnog invalida (DOKAZ: Rješenje o priznatom pravu na invalidninu)
  • ratni vojni invalid (DOKAZ: Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida)
  • dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja (DOKAZ: Rješenje o priznatom pravu na mjesečni novčani dodatak)
  • dijete nezaposlenog demobilisanog branioca (DOKAZ: Uvjerenje o učešću u oružanim snagama i Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica)
  • nezaposleni demobilisani branilac (DOKAZ: Uvjerenje o učešću u oružanim snagama i Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica)
  • dijete demobilisanog branioca sa najnižom ili zagarantovanom penzijom (DOKAZ: Uvjerenje o učešću u oružanim snagama i Uvjerenje iz PIO/MIO da demobilisani branilac ima najnižu ili zagarantovanu penziju)
  • dijete umrlog: ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i demobilisanog branioca (DOKAZ: Rješenje o priznatom pravu na invalidninu/Rješenje o priznatom pravu na mjesečni novčani dodatak/Uvjerenje o učešću u oružanim snagama i Izvod iz matične knjige umrlih)

dužni su prilikom upisa pružiti dokaze o pripadnosti određenoj kategoriji.

Kandidatima iz ove kategorije, primljeni i upisani u prvom upisnom roku u prvu godinu studija, priznat će se višak uplaćenih sredstava prilikom ovjere zimskog i upisa u ljetni semestar.

Start typing and press Enter to search